Grundejerforeningen Gårdhaven

Historie

Grundejerforeningen Gårdhaven blev stiftet 1978 og bestod på det tidspunkt af 47 huse og 13 byggegrunde. Den holdt sin stiftende generalforsamling den 9. maj, hvor vedtægter blev formuleret og vedtaget, og blev herefter godkendt som lovpligtig forening af Kommunalbestyrelsen i Odense. Da byggeherren af Gårdhusene gik konkurs, blev de 13 byggegrunde solgt videre. Den nye byggeherre søgte Odense Kommune om at bygge med 1. sal. og fik godkendelsen. Grundejerforeningen Gårdhaven tæller i dag 60 medlemmer, som alle kan sætte deres præg på foreningens virke, på den årlige generalforsamling i marts måned. Her fastsætter medlemmerne foreningens kontingent og drøfter eventuelle tiltag det kommende år. Foreningen holde en årlig havedage på frivillig basis, hvor der males og ryddes op mm. Her er foreningen vært med morgenkaffe og brød og senere på dagen med pølser og drikkelse. I 2003 udvidede grundejerforeningen legepladsen på fællesområdet med legestativ, rutsjebane, petanquebane, borde og bænke så den i dag består af ovennævnte samt legehus, vippe og gyngestativ. Grundejerforeningen råder over en hel del forskelligt materiel der kan lånes uden omkostning - ses under Menuen "MEDLEMMER" Grundejerforeningen råder desuden over en "vejfond-konto" der løbende for tilført midler til renovering og vedligeholdelse af vores pivate fællesveje. Sidste gang, der blev lagt ny asfalt på vejene, var i 1993/94. Grundejerforeningen har hyret gartner til at vedligeholde græsplæner og buske/træer på fællesområdet og til at ryddde sne på private fællesveje samt stier med fliser og asfalt, områderne kan ses på kortet over Gårdhaven. Men den enkelte grundejer har selv ansvaret for snerydning i forhold til gældende kommunale regler hvis der undtagelsesvis ikke er blevet ryddet sne af gartneren. Grundejerforeningen har på den seneste generalforsamling vedtaget "Nabohjælp" beskrevet af Det Kriminalpræventive Råd - ses under Menuen "NYTTIGE LINKS" Med venlig hilsen Bestyrelsen