Grundejerforeningen Gårdhaven

 

Indkaldelse til Generalforsamling

Grundejerforeningen "Gårdhaven" Anno 1978

S&slash;ndag d. 11. marts 2019

på Korup Skole kl.19:00

 

kort_skolen

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Bestyrelsens beretning.

 

3. Kasseren fremlægger regnskab.

 

4. Behandling af indkomne forslag.

 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

 

6. På valg af bestyrelsesmedlemmer er:

Lisbeth               nr.71 (ønsker genvalg)

Susanne             nr. 67 (ønsker genvalg)

Kit                     nr. 63 (ønsker genvalg)

 

 

På valg af suppleant er:

Lone nr. 137

 

Der vælges to nye, da suppleanterne er trådt ind i bestyrelsen          

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

8. Eventuelt.

 

Der gøres opmærksom på:

Lejere ikke kan deltage i generalforsamlingen uden fuldmagt fra ejeren af ejendommen.

 

 

 

Forslag skal afleveres eller sendes via foreningens hjemmeside senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen (10. marts-2018)

http://www.grundejerforeningen-gaardhaven1978.dk

Under Menuen BESTYRELSEN \ KONTAKT

Forslagene kan ses her under Menuen GENERALFORSAMLING 6 dage før generalforsamling.

 

På bestyrelsens vegne

Susanne Toftegård
Præstevej 67

 

 

 

INDKOMMENDE FORSLAG 2019:

 

INDKOMMENDE FORSLAG 2018:

 

INDKOMMENDE FORSLAG 2017:

Bestyrelsen stiller forslag om sænkning af kontingent fra 1400 til 1200kr.

 

INDKOMMENDE FORSLAG 2016:

1. Forslag

Da vores veje trænger meget til et nyt lag asfalt vil jeg gerne forslå at der ind hentes tilbud her til, så vi kan få nyt asfalt på i 2016.

 

Det skal her gøres opmærksom på at det ikke er et bestyrelses forslag.

 

Tilbuddet medbringes på Generalforsamlingen.

 

Det anbefales fra firmaet der har forstand på den slags ting, at vi overvejer at lægge nyt asfalt på inden for rimelig tid, da vores asfalt er begyndt at åbne sig flere steder.

 

PS

Vi har gået rundt på alle vænger, her et lille indblik hvad der er talt om:

Riste ligger så langt inde ved kant sten at det kan være nødvendig med en anden type rist på. Dog ikke over det hele.

Et sted anbefaledes det at lægge nogle meter af kantstenene om. Pga. vand.

Der hvor kantsten er fjernet, bliver man nød til at høvle af asfalten.

Der hvor der ikke er lagt slidebane på efter opgravning, har firmaet oplyst at det er noget forsynings selskaber kompenserer for. (kommer os til gode)

 

2. Forslag

Hvis forslag 1 vedtages foreslås at vejene rettes op så vandpytter elimineres

 

 

INDKOMMENDE FORSLAG 2015:

Regnskab, kontingent opkrævning mm. udliciteres til privat firma.

 

 

INDKOMMENDE FORSLAG 2014:

Beplantning af træer ved legeplads:

8 træer af ca. 2-2,5 meters højde - pris ca. 1.000,- kr stk.

eller

8 træer af ca. 5 meters højde - pris ca. 2.500,- kr stk.

 

 

INDKOMMENDE FORSLAG 2013:

1. Forslag:

Da der nu foreligger en negativ reaktion fra Løkkernes Grundejerforening, trækkes tidligere fremsat forslag hermed tilbage og erstattes med nedenstående.

Generalforsamlingen vedtager, at grundejerforeningen indleder en sag om hegnssyn. Efter de i lov om fælleshegn fastsatte regler.

Forslagsstiller er ulige husnumre 81-99

 

2. Forslag:

Drift kontoen:

Foreningens drifts konto bliver pr. 31/12 hvert år afstemt til 40 000 kr. og et evt. overskud overføres til vejfonden.

Forslagene 3 og 4 omhandler kloak situationen. Hvor bestyrelsen bemyndiges til at bruge op til sammenlagt 20 000 kr. til forslagene herunder

 

3. Forslag:

Hvem ejer kloakkerne Odense kommune eller Grundejerforeningen/de enkelte grundejere.

 

4. Forslag:

Hvis det er Grundejerforeningen/de enkelte grundejere hvordan skal vedligeholdelses/drift udgifterne så fordeles, når der er 3 hovedkloaksystemer.

Forslagsstillere er bestyrelsen